رنگ سیاه: رنگ سیاه دارای کاربرد گسترده ای در این شیوه طراحی است. خیلی از عناصر برای آنکه بخشی از زمینه شوند سیاه می شوند. گاه سقف و جزییاتش و گاه پایه های مبلمان. می توان گفت تنها رنگی که غالبا در این گونه آثار مشترک است رنگ سیاه مات و یا براق است. یکی از کاربرد های فراوان این رنگ در رنگ آمیزی قاب ها و فریم های پنجره ها و قفسه هاست.