خیلی خنثی یا خیلی شاد: در بررسی نمونه های طراحی داخلی صنعتی IID 3 ، به طیف گسترده ای از آثار گوناگون بر می خوریم. که یکی دلایل آن بکارگیری دو دیدگاه متفاوت در این شیوه است. الف. خیلی خنثی: در این شیوه، علاوه بر مصالح پربافت که غالبا رنگ های خنثی ای دارند، از رنگ های سفید، خاکستری گرم و سیاه استفاده می شود. در نتیجه ی این انتخاب رنگ، فضا به شدت سنگین و خنثی جلوه می کند. ب. خیلی شاد: در برخی نمونه های دیگر، رنگ های اصلی (که یادآور رنگ های معماری های-تک نیز هست) در کنار محیط غالبا خنثی قرار می گیرد و فضا را به طرز زیبایی تحت تاثیر قرار می دهد. (نمونه: تئاتر رویال کورت لندن)